Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Ook in het onderwijs. Dat betekent dat elke school de wettelijke plicht heeft om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen om daarmee te werken. Maar hoe gaat dat in zijn werking? Om je te informeren, inspireren en om je inzichten te geven vanuit de praktijk, hebben we in samenwerking met Augeo Foundation het magazine Veilig gemaakt!

Veilig staat vol informatie over het gebruik van de Meldcode, ervaringsverhalen, tips over onder meer signaleren en mogelijke antwoorden op dilemma’s waartegen je kunt aanlopen wanneer het gaat om dit precaire onderwerp.

Het NJi was naast de BiOND (voorheen NVS-NVL) en Ageo vertegenwoordigd in de redactie van het magazine. Partijen als de Beweging tegen Kindermishandeling, de PO Raad, VO-raad en de MBO Raad hebben daarnaast hun medewerking verleend aan Veilig.

Het magazine Veilig is gratis te lezen op www.veiligmetdemeldcode.nl

Trainingsmodules over de Meldcode

In onze Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling leer je alle ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorgcoördinator (vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor, etc.) daarin. De Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In de Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan we uit van de voorkennis die je hebt over de Meldcode, eventueel in de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Behandeld worden signalering, het opstellen van een protocol, de ondersteuning van leerkrachten en de schoolleiding en er wordt geoefend met gesprekken met ouders, collega’s en de schoolleiding rondom het onderwerp Meldcode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Vragen over de Meldcode?

Als je vragen hebt over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, dan kun je contact opnemen met Martenjan Poortinga via contact@biond.nu


Advertenties