Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid in het onderwijs. Suggesties worden gebruikt om de wet te verbeteren.

Bevoegd onderwijspersoneel op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moet straks bij goed functioneren na maximaal één jaar een vast contract krijgen. Dat is een belangrijk onderdeel uit het wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid.

Ook moet in de toekomst op iedere school minimaal 80% van het personeel in vaste dienst zijn en er komt een maximum op de inhuur van ZZP’ers en uitzendkrachten.

Samengevat stimuleert het wetsvoorstel schoolbesturen in hun personeelsbeleid verder vooruit te kijken, startende leraren beter te begeleiden en meer aandacht te geven aan zaken als doorgroeimogelijkheden en werkdruk. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel. Suggesties worden gebruikt om de wet te verbeteren. Daarna gaat het wetsvoorstel via de ministerraad naar de Raad van State en daarna naar de Tweede en Eerste Kamer.

Reageren kan tot en met 18 juni 2023.

Bekijk hier alle informatie en de link om deel te nemen aan de internetconsultatie.

 

Reactie van BiOND
BiOND juicht een wet ter verbetering van de positie van het onderwijspersoneel toe. Ons inziens moet de wet bijdragen aan het beste onderwijs en de beste begeleiding van leerlingen en studenten.

Om het beste onderwijs aan jongeren te bieden moeten scholen zowel over voldoende bekwame en bevoegde leraren kunnen beschikken, als over voldoende bekwame OOP-ers en begeleiders om dit goede onderwijs te organiseren en te ondersteunen. Dan pas kunnen we voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende leerlingen op pedagogisch en vakinhoudelijk gebied. De wet dient er dan ook voor te waken niet alleen het vergroten van het carrièreperspectief van de bevoegde (toekomstige) leraren als doel te hebben.

Voor het beste onderwijs dienen we iedereen die werkzaam is in het onderwijs serieus te nemen in hun professionaliteit en iedereen doorgroeimogelijkheden te bieden. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden is een belangrijke reden dat onderwijspersoneel het onderwijs verlaat. De doorgroeimogelijkheden die docenten noemen zijn: begeleider (ondersteuning/loopbaan), teamleider, rector. Deze doorgroeimogelijkheden mogen niet ten koste gaan van de aanstellingen van de beroeps/functie/OOP begeleiders die over het algemeen lager ingeschaald zijn dan het onderwijsgevende personeel.

Onderwijs maken we samen OP en OOP. Een goede inzet van het OOP / begeleiders / ondersteuners kan bijdragen aan werkdrukvermindering en het lerarentekort. Mits goed gefaciliteerd, zowel in tijd als in beloning.

Advertenties