Tijdens het commissiedebat werd veel besproken: de contouren van de werkagenda inclusief onderwijs 2035, de landelijke norm basisondersteuning, het geld dat samenwerkingsverbanden nog op de plank hebben liggen, leerlingenvervoer, etc. Lees hier het conceptverslag of de korte samenvatting van het debat.

Advertenties