Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen alle gl- en tl-scholen in Nederland een praktijkgericht programma aanbieden. Op dit moment worden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen.

Het praktijkgericht programma zou aanvankelijk onderdeel zijn van een nieuwe leerweg. De komst van een mogelijke nieuwe leerweg wordt heroverwogen in een bredere discussie over de versterking van het beroepsonderwijs.

Er worden dertien conceptexamenprogramma's ontwikkeld en uitgeprobeerd op pilotscholen. Minister Wiersma zal dit voorjaar de Tweede Kamer informeren welk aanbod van praktijkgerichte programma's wordt ingevoerd als erkend vak. Ook geeft de minister meer duidelijkheid over de implementatiebekostiging, de bevoegdheden voor docenten, de plaats van het praktijkgericht programma in het onderwijs en de voorwaarden voor de tl en de gl. Vragen hierover kunnen gesteld worden via praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl

BiOND volgt deze ontwikkelingen op de voet.

 

Advertenties