Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft een nieuwe, gratis onlinetraining van 60 minuten over suïcidepreventie. Tijdens deze training leer je hoe je het gesprek met een jongere kunt voeren over gedachten aan zelfdoding en zo mogelijk iemand kunt helpen. De training is geschikt voor iedereen die met jongeren werkt, zoals medewerkers in het vo en mbo. Na afloop ontvang je een certificaat. Voor meer informatie over mogelijkheden rondom suïcidepreventie binnen jouw school, kijk op www.113.nl/onderwijs.

 

Advertenties