]De opleidingen Verloskunde in Nederland (Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Maastricht) hebben goed nieuws: vanaf september 2023 is de numerus fixus opgehoogd en komen er landelijk  40 extra opleidingsplaatsen beschikbaar. Daarnaast zijn de opleidingen een unieke samenwerking aangegaan en is er in een joint degree een zelfstandige Master of Science Verloskunde ontwikkeld die direct aansluit op de Bachelor Verloskunde.   

Meer plaatsen beschikbaar 
Om in te spelen op de krapte op de verloskundige arbeidsmarkt is door het Ministerie besloten 40 extra plekken beschikbaar te stellen voor de landelijke instroom. De locatie in Groningen wordt uitgebreid met 16 plekken: van 40 naar 56 in het eerste jaar. Voor de opleidingslocaties in Amsterdam, Maastricht en Rotterdam komen er 8 extra plekken bij per locatie: van 60 naar 68 eerstejaars.   

De opleiding Verloskunde is populair onder de studiekiezers: er zijn jaarlijks meer aanmeldingen dan dat er plek is. Alle vier de opleidingen hebben dan ook een selectieprocedure.

We merken dat sommige studiekiezers hierdoor worden afgeschrikt, maar dat is niet nodig. De kans is met de extra studieplekken groter geworden. Soms wijken studiekiezers daarom uit naar de opleiding Vroedkunde in België. Echter sluit de opleiding in België niet goed aan op de Nederlandse geboortezorg; hierdoor kunnen in België opgeleide verloskundigen meestal niet direct aan het werk in de Nederlandse context.   

  

Master Verloskunde  
Op 7 september 2023 start de Master of Science Verloskunde: een unieke praktijkgerichte deeltijdmaster die naast je (eerste) baan te volgen is. Deze master speelt in op de veranderingen in de (geboorte)zorg en in de samenleving. In de master komen competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking aan bod en wordt ingespeeld op het verstevigen van de positie van alle verloskundigen in Nederland.   Een master die zonder premaster toegankelijk is voor alle studenten met een bachelor Verloskunde!

Meer info staat op: www.masterverloskunde.nl

Advertenties