Universiteiten en hogescholen mogen waarschijnlijk weer gebruik gaan maken van loting. De Tweede Kamer is akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog instemmen. Universiteiten en hogescholen mogen er zelf voor kiezen of ze de loting als zelfstandig selectie-instrument inzetten of als aanvulling op de huidige procedures.

Advertenties