Meer flexibel onderwijs heeft volgens de studenten een gunstig effect op de mogelijkheid gezond te studeren. Studenten noemen daarbij aspecten zoals het combineren van een mentale en/of fysieke uitdaging met een opleiding, het combineren van andere taken met een opleiding, reistijd, efficiëntie, stressreductie en zelf het tempo kunnen bepalen. 

Advertenties