Woensdag 10 mei heeft de Inspectie van het Onderwijs het rapport Staat van het Onderwijs 2023  gepubliceerd.  Lees hier het nieuwsbericht van de Inspectie van het Onderwijs LOB wordt in het rapport alleen in hoofdstuk 5 Middelbaar Beroepsonderwijs genoemd, maar de punten die daar staan gelden volgens BiOND zeker ook voor het Voortgezet Onderwijs. 

De genoemde punten zijn: 

LOB is bedoeld om leerlingen en studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, een vervolgstudie en de samenleving. Studenten missen de samenhang in LOB-activiteiten en zien (daardoor) niet altijd de toegevoegde waarde ervan. Ze waarderen persoonlijke coaching meer dan groepsactiviteiten. Praktijkervaring of werken aan levensechte vraagstukken vinden studenten zinvol. Goede LOB vraagt specifieke vaardigheden van docenten. Driekwart van de docenten wil meer scholing hierin (bladzijde 129 Rapport De Staat van het Onderwijs 2023).  

BiOND vindt een ervaringsgerichte leeromgeving en persoonlijke coaching belangrijk bij LOB en pleit voor een doorlopende leerlijn LOB waarbij er samenhang zichtbaar is in LOB-activiteiten.  

Wil je bijgeschoold worden op het gebied van LOB? BiOND biedt een mooi professionaliseringsaanbod aan voor begeleiders in onderwijs.  

Advertenties