Op dinsdag 27 september 14.00-16.00 uur organiseert de ontwikkelgroep ‘werken aan aanwezigheid’ van het Steunpunt Passend Onderwijs weer een gratis onlinebijeenkomst voor medewerkers van scholen in het primair en voortgezet onderwijs, samenwerkings-verbanden, medewerkers uit de jgz en jeugdhulpverlening en leerplichtambtenaren. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst:

 

Advertenties