De CMHF (waarbij BiOND is aangesloten) roept leden op om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe pensioenwet. Deze wet zal binnenkort goed gekeurd worden door de Eerste Kamer.

Het zal je niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren is besloten het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. Dat heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die recentelijk door de Tweede kamer is aangenomen.

De Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF), waarbij BiOND als onderwijsorganisatie is aangesloten, heeft de afgelopen jaren regelmatig aangegeven dat de nieuwe wet (WTP) tekort schiet en negatief kan uitpakken voor zowel actieve deelnemers als gepensioneerden.

De CMHF roept leden op om pro-forma bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe pensioenwet. Deze wet zal binnenkort naar verwachting goed gekeurd worden door de Eerste Kamer, waarmee de wet een feit is.

Lees hier hoe je pro-forma bezwaar kunt maken.

Advertenties