Belangrijk nieuws voor leerlingen die nu in vwo 5 zitten. Als een selectieve bachelor gebruik maakt van vo-cijfers in de decentrale selectieprocedures voor 2024, dan gaat het om de overgangscijfers van vwo 5 (peildatum 1 oktober 2023). Daarnaast zal BiOND in samenspraak met UNL en de VO-raad werken aan een landelijk format voor deze overgangscijfers.

Daarnaast zal BiOND in samenspraak met UNL en de VO-raad werken aan een landelijk format voor deze overgangscijfers. Dit format zal vervolgens erkend worden door opleidingen als verificatie van de juistheid van de cijfers. Ook als opleidingen enkel specifieke vakken vragen. Een landelijk afgestemd format voorkomt dat middelbare scholen geconfronteerd worden met een grote verscheidenheid aan formulieren én creëert helderheid in de overgangsrapporten die universiteiten krijgen. Met dit landelijk format zal de administratieve druk voor middelbare scholen aanzienlijk lager worden. 

 

 

Advertenties