Als een selectieve bachelor gebruik maakt van vo-cijfers in de decentrale selectieprocedures 2023 moeten kandidaten die in ‘21-‘22 in vwo 5 zaten, een SE-cijferlijst inleveren met peildatum 13 januari 2023 (dus t/m 12 januari 2023). Voor alle overige kandidaten geldt: eigen keuze universiteit. Bekijk het stappenplan voor vo-scholen en gebruik deze tekst voor de communicatie naar leerlingen en ouders.

Advertenties