Vacature Beleidsmedewerker MBO (0,2 FTE)

BiOND is dé vereniging voor alle begeleiders in het onderwijs en is ontstaan uit een fusie van twee verenigingen sinds augustus 2021. De vereniging heeft zo’n 2400 leden waarvoor BiOND zich inzet. BiOND is een belangenbehartiger voor alle begeleiders in het onderwijs. We bieden professionalisering aan, zijn vertegenwoordiger van de leden bij landelijke en regionale thema’s en stellen ons op als expertisecentrum op het gebied van begeleiding van jongeren in het onderwijs. Binnen BiOND zijn er vier secties: LOB vmbo-mbo, LOB havo/vwo, Leerlingondersteuning en mbo. Vanuit elke sectie werkt er een beleidsmedewerker op het BiOND Bureau.


Omschrijving
Als beleidsmedewerker mbo opereer je zowel op het gebied van (studieloopbaan)begeleiding als op het gebied van studentenwelzijn. Je belangrijkste inhoudelijke doelen zijn het versterken van het belang van ondersteuning en begeleiding van mbo-studenten, het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en begeleiding van mbo-studenten en daarnaast een bijdrage leveren aan de verbetering van de aansluiting (doorlopende leerlijn) tussen vmbo-mbo en hbo. Dit doe je door aanspreekpunt te zijn voor onze leden in het mbo, door samen met de sectiecommissie activiteiten voor de mbo-leden te organiseren, door verbindingen te leggen en te verstevigen tussen mbo-leden, de vereniging en verwante organisaties, door als bruggenbouwer te fungeren tussen de vereniging en het mbo-onderwijsveld en door je deskundigheid van het mbo in de vereniging te verankeren.
​​​​​​​

Tot jouw taken behoren

 • het signaleren van kansen, aanknopingspunten, problemen en bedreigingen bij begeleiders in het mbo,
 • het rapporteren daarover en het vertalen daarvan naar verenigingsbeleid en concrete plannen en activiteiten voor leden;
 • het werven, coördineren en motiveren van sectiecommissieleden om jou en de vereniging te ondersteunen bij de genoemde doelen;
 • het onderhouden van een kennisnetwerk en bijwonen van bijeenkomsten;
 • ingaan op (of het beantwoorden van) vragen/verzoeken die vanuit leden en andere stakeholders bij de vereniging terechtkomen;
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan (landelijke) beleidsmakers;
 • bijdragen aan de informatievoorzieningsfunctie van de vereniging door input te leveren voor de nieuwsbrief, de website en BiOND magazine.

Profiel

 • Jij bent goed op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom studentbegeleiding, inclusief onderwijs, passend onderwijs en loopbaanontwikkelingsbegeleiding (LOB) binnen het mbo en hebt bij voorkeur ervaring binnen het mbo;
 • Je hebt een helicopterview en een visie op de (kwaliteit van) ondersteuning en (studieloopbaan)begeleiding van de mbo-student en jongeren in een kwetsbare positie;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van thema’s rondom studenten met een ondersteuningsbehoefte en LOB, die de schoolpraktijk overstijgt waaronder;
  • De aansluiting / doorstroom tussen vmbo, mbo en hbo;
  • Uitval en switch binnen het mbo
 • Je gedijt goed bij de combinatie ‘bureauwerk’ en netwerk.
 • Je bent proactief, gestructureerd, flexibel en bestuurlijk/politiek sensitief;
 • Je beschikt over een netwerk binnen het mbo-onderwijsveld en vindt het waardevol om dat (landelijk) uit te breiden;
 • Je hebt ervaring met het organiseren van activiteiten voor jouw achterban in het mbo, zoals (LOB)adviseurs/coördinatoren passend onderwijs, docenten, beleidsmedewerkers, stagebegeleiders, studieloopbaanbegeleiders, studentbegeleiders, coaches of studieadviseurs;
 • Je bent 0,1 fte per week beschikbaar.

Wat bieden wij?
Een boeiende functie in een bloeiende organisatie, waarin jij de kans krijgt het belang en de kwaliteit van de begeleiding in het mbo landelijk te vergroten, kennis en ervaring op te doen buiten de school en een groot netwerk op te bouwen.

De beleidsmedewerkers kunnen aanspraak maken op de regeling ‘Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden’ (artikel 8.5.1.a van de cao-mbo). Je wordt op die basis vrijgesteld voor 0,1 FTE. Hierbij blijf jij in dienst bij je school en wordt aan de school een vergoeding betaald op basis van artikel 8.5.3. Jouw salaris en aanstelling blijven hetzelfde. Het gaat hier om zogenaamd imperatief verlof, de werkgever is in principe verplicht je dit verlof te verlenen, maar het is belangrijk dit vooraf goed met je school te overleggen.

Je gaat de verbintenis aan voor een schooljaar, met intentie tot verlenging, waarbij tijdig zal worden geëvalueerd of continuering tot de mogelijkheden behoort (van beide kanten).

Meer informatie
Voor meer informatie over de vereniging kijk je op: www.biond.nu. Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Sandra Mors via sandra.mors@biond.nu . Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Cindy Smolders via cindy.smolders@biond.nu.

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 1 april a.s. aan T. (Tessa) Leonhard, directeur van BiOND, via cindy.smolders@biond.nu.

Advertenties