Veelgestelde vragen met betrekking tot het doorstroomrecht 


1. Geeft een diploma vmbo tl/gl recht op doorstroom naar de havo?
Antwoord:
Wanneer een leerling een extra vak heeft dan heeft de leerling een wettelijk doorstroomrecht.

2. Moet de school een extra vak eisen wanneer een vmbo-leerling wil doorstromen naar de havo?
Antwoord:
Nee, dat hoeft niet.

3. Mag een school nog aanvullende eisen stellen wanneer een leerling een extra vak heeft?
Antwoord:
Nee, dat mag niet.

4. Wanneer een vmbo-leerling geen extra vak heeft; moet de havo-school de leerling dan weigeren?
Antwoord:
Nee, er is geen verplichting tot weigering. Wanneer de leerling geen extra vak heeft, kan de havo-school op basis van het eigen toelatingsbeleid besluiten om de leerling toe te laten.

5. Wanneer een vmbo-leerling geen extra vak heeft, mag de school dan wel eisen stellen? Bijvoorbeeld een adviesronde langs docenten, een cijfereis.
Antwoord:
Ja dat mag, maar dat hoeft niet.

6. Met de invoering van deze wet is duidelijk dat een leerling met een extra vak mag doorstromen van de mavo naar de havo. Echter, mag een school wel voorwaarden stellen aan de aansluiting van profielen?
Antwoord:
Nee dat mag niet. Wanneer de vmbo-leerling een extra vak heeft dan voldoet de leerling aan de doorstroomeis voor de havo. Voor de doorstroom van havo naar vwo gelden geen aanvullende eisen. Goede LOB-begeleiding is hierin wel noodzakelijk. In het besluit van de regering wordt terecht gewezen op het belang dat scholen binnen het LOB-beleid aandacht bieden voor het doorstroomrecht.

7. In artikelen 10 Inrichtingsbesluit WVO en artikel 9a Inrichtingsbesluit WVO BES is opgenomen welke vakken als extra vak kunnen worden gekozen. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en Beeldende vorming. Wanneer een leerling deze vakken niet heeft, voldoet de leerling dus niet aan het doorstroomrecht?
Antwoord:
Dit zijn voorbeelden van schoolexamenvakken en centraal examenvakken die in het besluit worden genoemd. De leerling heeft een breed palet aan mogelijke vakken die als extra vak kunnen worden gekozen. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school.


8. Hoe zit het met de regeling dat een leerling voorafgaand aan het centraal examen moet aangeven of hij/zij examen doet in de gemengde leerweg of in de theoretische leerweg.
Stel een leerling heeft een GL-pakket, maar denkt het niet te halen en maakt van zijn pakket een TL- pakket. Dan heeft de leerling dus zes vakken + een beroepsgericht programmavak, maar hij wil toch naar de havo. Mag de havo-school hem dan dus weigeren, omdat zijn zevende vak een beroepsgericht programma is geworden?
Antwoord:
De optie is nog steeds mogelijk dat de directeur na het eindexamen het GL-diploma omzet naar een TL-diploma. Het is alleen wel zo dat feitelijk een doorstroomrecht dan niet geldt, als de leerling inderdaad zes avo-vakken en een beroepsgericht programma heeft gevolgd.

9. Wanneer mag een school een leerling weigeren?
Antwoord:
Een school mag een leerling weigeren op grond van plaatsgebrek of op grond van denominatie.

figuur_1_min_wiersma_nieuws.png

Advertenties