De BiOND sectiecommissies


Wil jij jouw kennis en netwerk inzetten voor betere onderwijsbegeleiding? Als specialistische begeleider in het vmbo, havo/vwo, mbo of de leerlingbegeleiding ben je van grote waarde voor de vereniging.

De sectiecommissieleden zijn de oren en ogen van de vereniging. Zij zetten zich in als denktank, dragen bij aan de speerpunten, hebben een ambassadeursrol en zijn (in overleg) inzetbaar bij verenigingsactiviteiten zoals het BiOND Congres. De sectiecommissies komen 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar (fysiek of online).

Er is bij alle vier de sectiecommissies ruimte voor nieuwe leden (vmbo, havo/vwo, mbo en leerlingbegeleiding). Wil je meer weten over de invulling van deze rol of je aansluiten bij één van de sectiecommissies? Informeer dan bij de beleidsmedewerker van jouw sectie.


Sectiecommissie Leerlingondersteuning

Beleidsmedewerker: Jard de Jager

Martenjan Poortinga
Koen van Ieperen
Karin van Welt
Kim Danens
Arife Sari-Daghan
Debbie Springvloed

Sectiecommissie_LLO_BiOND.JPG

Sectiecommissie LOB vmbo

Beleidsmedewerker: Minette van den Bemd

Aron van der Leij
Lineke Boot
Francis Gremmen
Simone Slagboom
Barbara de Leeuw
Michel Zijffers
Marijke Cornelissen


Sectiecommissie LOB havo/vwo

Beleidsmedewerker: Minette van den Bemd

Patricia van der Steen
Katja Perevedentseva  
Anke Klein Hulse             
Rolf Nijman       
Marc Drenth
Janny van Meenen        
Patrick Schadee               
Rob Doorleijers
Carin Vrugterman


Sectiecommissie mbo

Beleidsmedewerker: Samantha van der Maaten

Michel Zijffers
Mireille Aalfs
Erik de Ruijter
Annet Linnebank

Advertenties