Algemeen Bestuur


Het Algemeen Bestuur (AB) bepaalt de koers en de kaders van de vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de Ledenraad. 

Leden Algemeen Bestuur:

Frans Jordaan - voorzitter
Barbara Dresen 
Margreet van der Beek
Jaap de Win 
Karen Slot 
Wilbert Seuren 


Advertenties