Lidmaatschap en contributie

Als vereniging in de onderwijssector vinden wij het logisch om ook de lidmaatschappen en abonnementen per schooljaar uit te geven. Daarom heeft de Ledenraad op 17 december jl. tijdens haar eerste bijeenkomst besloten vanaf volgend schooljaar de bijbehorende contributies ook per schooljaar te innen. Omdat we dien ten gevolge te maken hebben met een overgangssituatie ontvang je bijgevoegd een contributiefactuur voor een half jaar, van 1 januari t/m 31 juli 2022.

De ledenraad heeft de tarieven voor het lidmaatschap voor de genoemde looptijd vastgesteld op:

  • Leden € 75
  • Gepensioneerde leden € 37,50

Leden, die in 2021 lid waren van zowel de NVS-NVL als de VvSL en dus dubbel contributie hebben betaald, worden nu (eenmalig) gecompenseerd en ontvangen een factuur van € 0.

In september 2022 ontvangen alle leden een nieuwe factuur voor de looptijd 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023. Het tarief zal in de volgende ledenraadsvergadering worden vastgesteld. Mocht je tegen het eind van dit schooljaar willen opzeggen, zorg dan dat de opzegging per mail bij ons binnen is vóór 1 juli a.s.


Contributie: Voor € 150 ben je een jaar lang lid​​​​​​​
Negen redenen om lid te worden van BiOND

Advertenties