BiOND is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is BiOND vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).


De FvOv behartigt namens BiOND jouw belangen

De FvOv vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. De FvOv behartigt jouw belangen als lid van de FvOv op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Naast de collectieve belangenbehartiging bieden de vakorganisaties binnen de FvOv op toegankelijke wijze ondersteuning en rechtsbijstand bij zaken die betrekking hebben op jouw onderwijsbaan. Leden van BiOND kunnen bij Van Gelderen Advocaten (VGA) terecht voor adviezen en juridische ondersteuning op het gebied van hun rechtspositie, (dreigend) ontslag en/of disciplinaire maatregelen, sociale zekerheid en pensioenen. Neem contact op met biond@vangelderen.nl

Heb je een vraag over arbeidsvoorwaarden of medezeggenschap, neem dan contact op met de FvOv: : https://www.fvov.nl/contact/

DGO regio indeling

Hier vind je de regio-indeling van het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO bij primair onderwijs) en Decentraal CAO overleg (bij voortgezet onderwijs). Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-VO of de CAO-PO op instellingsniveau wordt door de werkgever gevoerd met de Centrales voor Overheidspersoneel.

Advertenties