Vrouwen en studenten met een migratieachtergrond stromen minder vaak in, vallen vaker uit en behalen minder studiesucces bij techniekopleidingen in het hbo en wo. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat middelbare scholieren instromen in een STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering en Mathematics) toeneemt als zij een hoger cijfer voor wiskunde halen. Voor STEM-studenten bij hogescholen correleert de hogere instroom alleen met een hoger cijfer voor het vak Wiskunde B. Ook een hoger cijfer voor het vak Engels op de middelbare school blijkt de kans op instroom bij een STEM-opleiding te doen toenemen. Lees het hele artikel via ScienceGuide.

Advertenties