In verband met de uitbraak van COVID-19 is op 1 december 2021 een wijziging van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een verruiming van de oorspronkelijke regeling. Op basis van de huidige tekst van de tegemoetkomingsregeling komen studenten voor de tegemoetkoming in aanmerking als ze zowel in studiejaar 2019-2020 als in studiejaar 2020-2021 voor dezelfde opleiding ingeschreven hebben gestaan en voor de betreffende opleiding een diploma hebben behaald. In de uitvoering van de regeling is gebleken dat er ook studenten in de laatste fase van hun studie zijn die studievertraging hebben opgelopen als gevolg van de pandemie en die - vanwege deze studievertraging - een diploma behalen voor een andere opleiding dan waarvoor zij oorspronkelijk stonden ingeschreven. Het is wenselijk dat ook deze studenten voor de tegemoetkoming in aanmerking komen. Kijk op DUO voor meer informatie over de tegemoetkoming voor extra kosten studievertraging.

Advertenties