Rond de zomerperiode van 2021 verleende BiOND-beleidsmedewerker Sandra Mors haar medewerking aan de verkenning naar gender(on)gelijkheid in het onderwijs. Er werd gesproken over het over het kijken naar jongens en meiden, over verschillende soorten kansen(on)gelijkheid in het onderwijs en over kansrijke en minder succesvolle benaderingen. Deze input, samen met die van een kleine 30 andere professionals uit het onderwijsveld en daaromheen, werd verwerkt in het verkenningsrapport School, Gender & Veiligheid. Het rapport is positief ontvangen door de Directie Emancipatie van het ministerie OCW. Het is onlangs openbaar gemaakt en gedeeld met de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de publicatie tot concrete vervolgstappen leidt richting meer gendergelijkheid in het onderwijs.  Je kunt het rapport vinden via https://www.schoolenveiligheid.nl/project/school-gender-veiligheid/.

 

Advertenties