Uit het coalitieakkoord 2021-2025 blijkt dat het praktijkonderwijs nu een ‘volwaardige onderwijssoort’ is. De Sectorraad Praktijkonderwijs is er ‘enorm trots op dat een van onze belangrijkste lobbypunten (en grote wens van onze achterban) een plek heeft gekregen in het regeerakkoord, namelijk de rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs’. Over de positionering van het praktijkonderwijs zegt de Sectorraad bovendien: “Natuurlijk moet een en ander verder uitgewerkt worden. Wij zien deze uitwerking vol vertrouwen tegemoet. Het praktijkonderwijs en haar leerlingen kan rekenen op brede steun in de coalitie. Zoveel is nu wel duidelijk. Dat is goed nieuws voor ons allemaal.” Klik hier voor meer informatie over praktijkonderwijs.

Advertenties