FvOv-bericht: CAO-onderhandelingen in het vo verlopen moeizaam

De cao-VO is 1 januari jongstleden afgelopen - en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind 2022 - moet er volgens de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) nu snel duidelijkheid komen... Lees meer

FvOv-bericht: CAO-onderhandelingen in het vo verlopen moeizaam

Congres schuldenproblematiek

Op donderdag 16 juni 2022 organiseert DUO in Groningen het congres 'Samen Opgeteld': met maatwerk en samenwerking naar een oplossing voor schuldenproblematiek. Sinds een aantal jaren trekt DUO... Lees meer

Congres schuldenproblematiek

Nieuwe video Studiekeuze123

Studiekeuze123 heeft een nieuwe video waarin wordt verteld wat Studiekeuze123 doet om studiekiezers te helpen en wat Studiekeuze123 kan betekenen voor decanen en onderwijsprofessionals.... Lees meer

Nieuwe video Studiekeuze123

Uitbesteding herprofileerders eindelijk wettelijk geborgd

Op 13 mei 2022 is in de Staatscourant de regeling gepubliceerd over het Besluit samenwerking VO-BVE om minderjarigen met een diploma een grotere kans te geven op toelating tot het vervolgonderwijs... Lees meer

Uitbesteding herprofileerders eindelijk wettelijk geborgd

Conferentie 5 oktober 2022: Steunpunt Passend Onderwijs, LBBO en BiOND

Op 5 oktober 2022 organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en BiOND van 9.30 uur tot 16.00 uur een conferentie voor (intern) begeleiders en ondersteunings-coördinatoren uit scholen... Lees meer

Conferentie 5 oktober 2022: Steunpunt Passend Onderwijs, LBBO en BiOND

Studietoeslag voor studenten met beperking

Studietoeslag is een tegemoetkoming van de gemeente voor studenten die studiefinanciering ontvangen en niet kunnen bijverdienen vanwege een medische beperking. Ook vo-leerlingen met tegemoetkoming... Lees meer

Studietoeslag voor studenten met beperking

Nieuwe app: de Teacher Tapp

Via de Teacher Tapp, de dagelijkse vragenapp voor alle leraren, kan iedereen werkzaam in het primair, voorgezet of middelbaar beroepsonderwijs dagelijks drie meerkeuzevragen beantwoorden die... Lees meer

Nieuwe app: de Teacher Tapp

Puber! Het magazine voor leuke ouders met echte tieners

Veel minder leerlingen die afstromen, doubleren of zakken voor het eindexamen? Dat klinkt toch geweldig! Marieke Ringrose Blijleven, expert in motivatieproblematiek bij pubers, heeft er haar... Lees meer

Puber! Het magazine voor leuke ouders met echte tieners

Leerlingen kiezen minder vaak technische profielen

Leerlingen kiezen steeds minder vaak voor een bèta-technisch profiel, blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact, die op 2 mei 2022 is gepubliceerd. Vooral in de havo en het vwo is er sprake... Lees meer

Leerlingen kiezen minder vaak technische profielen

LAKS-checklist LOB

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat BiOND samen met LAKS en de VO-raad een checklist heeft opgesteld die voortbouwt op de eerder opgestelde (en tot in 2022 verlengde) Kwaliteitsagenda... Lees meer

LAKS-checklist LOB

Advertenties