Wat houdt LOB in het vmbo precies in? Welke facetten zijn van belang? Hoe kan ik hier praktisch invulling aan geven? Lees het in de nieuwe handreiking LOB voor het vmbo die het Expertisepunt LOB eind vorig jaar uitbracht. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel bij het versterken en verstevigen van de bestaande loopbaanbegeleiding en kan ook gebruikt worden als inspiratiedocument. De opzet van deze handreiking is om te informeren en voorbeelden te geven om LOB, als examenonderdeel van de profiel-programma’s, vorm te geven. Het is aan de scholen zélf om te beslissen welke tools, instrumenten en methoden het beste ingezet kunnen worden, passend bij het eigen beleid en de visie.

Advertenties