Het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van 15 december 2021 bevat een aantal onderwijsthema’s (vanaf pagina 19!) waarbij we als BiOND al betrokken zijn. Ook in de nieuwe regeerperiode zullen we ons namens onze leden weer met hart en ziel voor deze onderwerpen inzetten. Zo zullen we onze stem luid en duidelijk laten horen waar het zaken betreft als de curriculumherziening, het verkleinen van kansenongelijkheid, het bevorderen van doorstroom, het oog hebben voor talenten, het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het ontdekken waar hun passies liggen. Ook blijven we belangrijke kwesties als de verbeteraanpak van passend onderwijs, het terugbrengen van thuiszitters, professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel, arbeidsvoorwaarden, de evaluatie van het bindend studieadvies (mbo en hbo), de selectieprocedure in het hoger onderwijs en het waarborgen van de sociale veiligheid en gelijke behandeling op de voet volgen. BiOND vindt dat elke leerling en elke student recht heeft op gelijke kansen en op professionele begeleiding gedurende de gehele school- en studieloopbaan. Ons doel is een optimale begeleiding van leerlingen in het vo en studenten in het mbo bij hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling. En het bevorderen van gelijke kansen en studentsucces voor elke leerling/student in het vo en mbo. Dat vraagt niet alleen om goede informatievoorziening en een goede, structurele organisatie van de begeleiding op de scholen, maar ook om positionering, professionalisering en belangenbehartiging van alle betrokkenen bij deze begeleiding. Wil jij in dit nieuwe jaar ook professionaliseren? Kijk dan op www.biond.nu.

Advertenties