Onderwijsminister Dennis Wiersma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Curriculum.nu echt verleden tijd is en dat de focus komt te liggen op het repareren van achterstallig onderhoud aan het curriculum en op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. In deze brief wordt LOB niet genoemd ondanks de eerdere adviezen van onder ander de Coördinatiegroep Curriculum.nu (2019), de huidige Wetenschappelijke Curriculumcommissie en de uitkomsten van het onlangs uitgevoerde onderzoek van ResearchNED (2021).

Uit deze adviezen en uitkomsten blijkt immers het belang om LOB te verankeren in het onderwijsprogramma. Medio maart 2022 wezen de bonden middels een brief de leden van de Vast Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het belang van de actieve betrokkenheid vanuit het onderwijs (inclusief begeleiders en ondersteuners) bij de curriculumvernieuwing. BiOND heeft zich vanaf het begin van de curriculumherziening sterk gemaakt om LOB te borgen in het onderwijsprogramma van alle leerlingen in het v(s)o. Wij zullen het vervolgtraject daarom ook op de voet blijven volgen en waar mogelijk onze bijdrage blijven leveren. 

Wil jij zelf een bijdrage leveren? In de meivakantie heeft minister Wiersma SLO de opdracht gegeven nog voor de zomervakantie teams van leraren en experts samen te stellen. Deze teams gaan de kerndoelen Nederlands en rekenen-wiskunde voor po en onderbouw vo actualiseren en aan de slag met de bijstelling van het referentiekader Taal en Rekenen. Na de zomer volgen de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Kijk op de webpagina van SLO voor de werving van leraren/vakexperts. De werving staat open tot 31 mei. BiOND houdt jullie op de hoogte met betrekking tot de stand van zaken van LOB binnen de curriculumherziening.


 [SM1]https://www.slo-actualisatiekerndoelen.nl/

 

 

Advertenties