Universiteiten van Nederland (UNL), de VO-raad en BiOND hebben onlangs overleg gehad over het aanleveren van cijfers bij decentrale selectie. Op dit moment is het besluit nog niet definitief, maar zoals het er nu naar uitziet gaat voor 2023 het volgende gelden:

Als een selectieve bachelor gebruikmaakt van vo-cijfers in de aankomende decentrale selectieprocedures 2023, dan gaat waarschijnlijk voor kandidaten het volgende gelden:

-kandidaten die in 2021-2022 in VWO 5 zaten leveren SE cijferlijst in met peildatum 13 januari 2023 (dus cijfers t/m 12-1). Alle overige kandidaten: eigen keuze universiteit.

Het definitieve besluit zullen we ook via de nieuwsbrief communiceren; houd je inbox dus goed in de gaten!

Advertenties