Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende bedragen:

Lidmaatschap:  € 150,00
Gepensioneerd lid: € 75,00
Abonnement BiOND Magazine: € 50,00 (voor niet-leden)

Advertenties