Wij zijn BiOND
En wij willen dat jongeren in het middelbare beroeps- en voortgezet onderwijs goed in hun vel zitten tijdens hun opleiding en optimaal voorbereid zijn op hun toekomst. Zo willen we bijdragen aan een goed leven voor hen als individuen én aan een sterke samenleving. We geloven dat deskundige begeleiders hierbij een cruciale rol spelen; van decanen, mentoren en zorgcoördinatoren tot leerling-, loopbaan- en studieloopbaanbegeleiders. Daarom willen we juist hen de best mogelijke ondersteuning bieden – door bij te dragen aan hun continue professionele ontwikkeling, hun netwerk te vergroten, hun belangen te behartigen en zo hun positie te versterken.

Training 8 juni 2023

Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg 8-6-23

Kansen voor een goede (studie)loopbaan kunnen worden vergroot in een tussenjaar. Veel geld en reizen zijn hiervoor niet per se nodig. Maar aan een tussenjaar zijn risico’s...

Advertenties

Advertenties