Voor het eerst samen verder

Op donderdag 7 april 2022 organiseerde BiOND haar eerste congres in het Utrechtse Beatrix Theater. De NVS-NVL en de VsSL zijn in 2021 met elkaar gefuseerd tot de vereniging voor begeleiders in onderwijs; ‘BiOND’. Het was het eerste gezamenlijke congres voor alle BiOND-leden, met een feestelijk tintje!

Tijdens het congres werden er workshops, lezingen en activiteiten voor jou als begeleider in het onderwijs georganiseerd. Hiermee hopen wij je te ondersteunen bij een leven lang leren en stimuleren we  met elkaar ook jongeren om hetzelfde te doen.

Het congres brengt begeleiders met elkaar in contact zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en hun netwerk kunnen uitbreiden. We zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen omtrent jouw specialisme en werkveld. Daarbij kijken we altijd naar de eisen, uitdagingen en kansen van nu, maar ook daar voorbij: naar de mogelijkheden en obstakels van later.Wat werd er aangeboden?

In 2022 was er een workshop over keuzestress onder jongeren en de wijze waarop je als begeleider ondersteuning kunt bieden. Daarnaast kon je workshop volgen over ‘interprofessioneel handelen’. De workshop stelde je in staat om efficiënter en prettiger met je collega’s samen te werken. Verder konden aanwezigen naar een workshop over het hoger onderwijs. Deze bijeenkomst gaf je meer inzicht in het hoger onderwijs waardoor je jongeren meer toekomstperspectieven kunt bieden.

Ook waren er workshops gericht op welzijn. Zou je tijdens je werk graag meer mentale rust willen ervaren? Zou je je energielevels de hele dag op peil willen houden? Ook daar hadden wij daar een workshop voor! Maar er waren ook praktische workshops die je anders lieten nadenken over begeleiding. Zoals de workshop van Magenta-tekentaal. Dit gaf zorgprofessionals een nieuwe methode die ze kunnen inzetten wanneer praten voor jongeren geen soelaas (meer) biedt.

Naast educatieve en activerende workshops, inspirerende sprekers en interactieve activiteiten vonden er ook intervisiesessies plaats. Anders dan bij supervisie ontbreekt hierbij de hiërarchische indeling; niemand in het bijzonder heeft de leiding, maar een facilitator van BiOND begeleidde de bijeenkomsten. Tot slot was er op het congres ook een informatiemarkt waar je een kijkje kon nemen bij de stands van verschillende (onderwijs)organisaties.

Advertenties