Ben je een aantal jaar werkzaam als decaan en wil je jouw kennis en vaardigheden rondom LOB en het decanaat vergroten? In de Vervolgcursus decanaat staat de onderwijspraktijk centraal: je gaat samen met andere deelnemers de diepte in aan de hand van jouw schoolpraktijk. De trainers – ervaren en bevlogen decanen – maken de theorie direct toepasbaar. Ga aan de slag met het uitdragen van jouw LOB-beleid in de school, leer het te borgen en bewaak de kwaliteit ervan.  


Aanmelden
Groep A:  24-11-2022 en 22-12-2022
Vervolg_decanaat.png

Voor wie?
Voor nieuwsgierige en bevlogen decanen en LOB-coördinatoren het vo en mbo met minimaal twee jaar ervaring. 

Resultaat

  • Je hebt kennis,  vaardigheden en concrete handvatten aangereikt gekregen, om een doorlopende leerlijn LOB op te zetten en te onderhouden.
  • Je bent in staat om jouw LOB-beleid SMART te maken
  • Je hebt inzicht in hoe je de LOB-opbrengsten van je school kunt borgen en hoe je er een kwaliteitsbeleid over kunt voeren
  • Je weet ruimte jouw collega’s hebben in de uitvoering van het door jou opgestelde LOB-plan
  • Je kent de strategieën waarmee je LOB kunt vormgeven via mentoren: wat werkt op jouw school wel/niet?
  • Je weet hoe je mentoren coachend begeleidt en hoe je succesvol kunt delegeren.

Let op: de cursus gaat over LOB-beleid, maar deelnemers schrijven tijdens de cursus geen individueel LOB-beleid voor hun school. Volg hiervoor de Trainingsmodule ‘Het schrijven van een lob-beleidsplan (vo en mbo)’

Programma
Dag 1
Aan de hand van de Routekaart LOB bepalen we waar de knelpunten liggen ten aanzien van LOB in jouw school. We bespreken deze knelpunten aan de hand van een oplossingsgerichte strategie. Vervolgens nemen we de meegenomen LOB-materialen onder de loep. Welk materiaal werkt in de praktijk goed of juist niet? Vervolgens gaan we aan de slag met de doorlopende leerlijn LOB, draagvlak en LOB beleid op jouw school. We onderzoeken wat jij nodig hebt om tot een logisch en samenhangend geheel te komen en hoe je je collega’s enthousiasmeert om er optimaal mee aan de slag te gaan. Ten slotte onderzoeken we wie jij bent als coach en verandermanager.

Dag 2
Deze dag gaat dieper in op de positie van de decaan in de schoolorganisatie – hoe stuur je LOB-actoren aan, en waar loop je dan tegenaan? Aan de hand van casussen uit de schoolpraktijk van de deelnemers oefenen we via oplossingsgerichte intervisie-strategie. De inbrengers kiezen een oplossing die hen het meeste aanspreekt. Verder onderzoeken we aan de hand van communicatiemodellen hoe je mogelijke conflicten/miscommunicatie zonder kunt analyseren, begrijpen en anders leren aanpakken. We evalueren de behandelde onderdelen binnen de cursus ten slotte, om je waar nodig nog extra handvatten aan te reiken.

Investering

De Vervolgcursus decanaat heeft 2 bijeenkomsten in Utrecht. Daarnaast kun je gevraagd worden kleine voorbereidende opdrachten te doen.
De prijs voor de tweedaagse training is €595,- voor leden van BiOND en €695,- voor niet-leden. BiOND is CRBKO geregistreerd en kan deze trainingen vrij van BTW aanbieden.

De prijs is inclusief materiaal, lunch, toegang tot de online leeromgeving en certificaat.


Al onze trainingen zijn ook te boeken als maatwerk training: vraag hier meer informatie aan.
​​​​​​​
Een lidmaatschap van BiOND kost €150 per jaar. Lees er hier meer over.

Vervolgcursus_decanaat.png

Advertenties