Functie: Docent, Mentor, Decaan en directeur Droomloopbaan

Werkzaam bij: dr. Aletta Jacobs College & Droomloopbaan

Achtergrond: De laatste jaren op heel veel verschillende manieren de kwaliteit van LOB en het mentoraat proberen beter te maken en een onderdeel te laten zijn van de corebusiness van docenten en de kwaliteitscyclus en structuur van de school. Als docent, mentor, decaan, regiocontactpersoon LOB, beleidsmedewerker LOB en ontwikkelaar bij Droomloopbaan.

Expertise: Het zichtbaar, tastbaar en betekenisvol maken van de Leer- en Loopbaan van de leerling. Ik zorg ervoor dat de visie, het beleid en het programma op het gebied van LOB en integrale leerlingbegeleiding door leerlingen en ouders als waardevol wordt ervaren en als dusdanig herkent. De kwaliteit en authenticiteit van een keuze kun je alleen aantonen door het proces dat daartoe heeft geleid zichtbaar te maken. De leerling moet voelen “What’s in it for me”.

Linkedin/website: Marc Drenth/www.droomloopbaan.nl

Welke training(en) geef je? Een professioneel mentoraat, mentortrainingen gericht op de pijlers leren leven-leren leren-leren kiezen en LOB en autisme, op maat trainingen m.b.t. LOB en het mentoraat.

Waarom geef je training? Omdat er niks mooiers is dan geïnteresseerden te mogen inspireren zodat zij hun leerlingen nog beter kunnen begeleiden.

Welk onderwerp/thema gaat je echt aan het hart? De kwaliteit van de integrale leerlingbegeleiding en LOB in de eerste lijn. Ik vind dat alle leerlingen het verdienen om ons te laten zien wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Dat zij de kans krijgen om dat in een veilige omgeving te kunnen doen en de ruimte krijgen om dat te ontdekken.

Wat probeer je cursisten mee te geven? Ga altijd uit van de leerling, waarin gaat hij of zij het verschil merken, heeft het meerwaarde en is het daadwerkelijk in het belang van deze leerling.

Waarom ben je lid van de vereniging? Omdat ik mijn werk serieus neem, ik hierdoor op de hoogte blijf en ik met regelmaat nieuwe inspiratie en inzichten vind om mee aan de slag te zijn. Je zou wel gek moeten zijn om geen lid te zijn.

Waarom werk je (als begeleider) in het onderwijs? Omdat er weinig mooiers is dan leerlingen te prikkelen, uit te dagen en te inspireren en om daarna door hen weer zelf geïnspireerd te worden.

Wat is de belangrijkste les die je leerde? Elke leerling is bijzonder, heeft een eigen verhaal, heeft aandacht nodig en verdient het om gezien te worden. Daarnaast hebben wij de verantwoordelijkheid om hen de kans te geven zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin zij zichzelf kunnen en mogen zijn.

Wat zou je nog graag willen leren? Ik zou nog graag meer willen leren over de ontwikkelingspsychologie en over hoe ik hen nog meer en beter kan uitdagen en begeleiden in hun ontwikkelingsproces.

Wat probeer je leerlingen op school mee te geven? Je bent goed genoeg en je kunt alles bereiken met hard werken, blijf dromen, blijf in beweging en droom groot.

Wie is voor jou een inspirerend voorbeeld (en waarom)? Hermien Miltenburg en Anton Philips omdat je aan hen ziet dat gedrevenheid en passie belangrijker zijn dan pensioen.

Wat is je mooiste eigenschap? Ik ben altijd mezelf, eerlijk, open en recht door zee.

Wat is je favoriete motto? “Shoot for the moon, even if you miss you’ll land among the stars”

Advertenties