Functie: Trainer voor professionals in het onderwijs, Psycholoog

Werkzaam bij: Mijn eigen bedrijf; Zuijderhoudt Training & Begeleiding

Achtergrond: MBO hotelschool, WO Psychologie, 25 jaar doorscholing.
Werkervaring: O.a. 13 jaar Loopbaanbegeleider bij Universiteit Utrecht, 10 jaar studentenbegeleider en (WO/HBO) docententrainer bij Centrum Studiekeuze (destijds samenwerking van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht 2007-2017). Sinds 5 jaar voltijd eigen bedrijf als trainer in VO, MBO, HBO, (WO).

Expertise: De psychologie achter communicatie; intenties, taal, een scala aan mogelijke interventies in gedrag en het effect daarvan op relaties en je eigen welzijn. Dit heb ik vertaald in: ‘De psychologie achter communicatie’. Tevens weet ik veel over ‘hoe werkt studiekeuze’ en de specialistische gespreksvoering daarover, wat zich vertaalt naar ‘de decaan als loopbaanbegeleider’.

LinkedIn/website: www.ztb.nu https://www.linkedin.com/in/leonore-zuijderhoudt/%20

Welke training(en) geef je? 1) De psychologie achter communicatie. 2) De decaan als loopbaanbegeleider.

Waarom geef je training?
1)
VO begeleiders hebben veel in huis en hart voor de leerling. Graag faciliteer ik hen en help bewustwording te creëren. Ook door specifieke kennis en concrete gereedschappen aan te reiken, verbeterd hun welzijn en plezier in werk en kunnen ze (nog) meer uitdelen aan leerlingen.  
2)
Ik vind het leuk om aan decanen over te dragen hoe studiekeuze werkt, dat keuzebegeleiding een proces is, hoe je daarover het gesprek kunt voeren, wat de rol van de decaan en die van de leerling is en welke speelse, diverse werkvormen er zijn om in een meer diepgaand gesprek te komen met de leerling. Decanen ontspannen wanneer ze ervaren wat daarin (niet) hun rol is en krijgen meer zelfvertrouwen en lol in het werk.

Welk onderwerp/thema gaat je echt aan het hart? Het welzijn van mensen

Wat probeer je cursisten mee te geven? Je kunt meer dan je zelf denkt. En: je hoeft niet alles te kunnen/beheersen. Respecteer het denkvermogen en capaciteiten van de ander en faciliteer daar waar het je rol is. En: professionaliseren kan een feestje zijn.

Waarom ben je lid van de vereniging? Via Annemiek Jonker maakte ik kennis met de VvSL omdat zij mij introduceerde als ‘opvolger’, via hen kwam ik door de fusie bij BiOND. Als trainer bij BiOND wil ik natuurlijk ook lid zijn van de vereniging.

Waarom werk je (als begeleider) in het onderwijs? Mensen in het onderwijs hebben echt hart voor de leerling. Ze delen veel aan leerlingen uit; bedding, erkenning, vertrouwen, stimulans. Mijn plezier in werk zit in het faciliteren van deze professionals. Ook zij hebben namelijk bedding, voeding, inspiratie nodig. Juist vanuit een andere hoek dan onderwijs. Onderwijs gaat wat mij betreft namelijk in de basis over contact. Pas wanneer dat klopt, kan er geleerd worden. Ik wil begeleiders in het onderwijs daar meer over leren; hoe werkt dat contact, wat doe jij daarin al goed en hoe komt dat en daar waar het beter kan: hoe optimaliseer je dat? Zodat zij ten eerste hun eigen welzijn kunnen optimaliseren. En vervolgens (dus) nog meer kunnen uitdelen aan leerlingen. Met aanzienlijk vergroot bewustzijn op de aanzienlijke impact van hun handelen.

Wat is de belangrijkste les die je leerde? Of het nou PO of WO betreft of alles daar tussenin: in het onderwijs werken heel veel mensen met een groot hart voor hun leerling/student. En ook: normativiteit is in het onderwijs nog een bepalende toon. Dat is ten nadele van de relatie tussen leerling en begeleider/docent en van de intrinsieke motivatie van de leerling. En ook van de cursist... Meer ruimte, lucht voor eigen inbreng, leerwensen, welbevinden; het werkelijk elkaar zien en horen, dat is wat mij betreft DE essentie van onderwijs.

Wat zou je nog graag willen leren? Minder hoge lat hanteren voor de opbrengst van een cursusdag. Ik heb altijd tijd tekort, want er valt zoveel uit te wisselen, delen, toe te passen…

Wat probeer je leerlingen op school mee te geven? Nvt. Ik probeer begeleiders mee te geven hoeveel verschil zij werkelijk kunnen maken voor elke leerling. Wat daarin allemaal al goed gaat en, bij wensen tot groei, hoe zij dit zelf kunnen realiseren.

Wie is voor jou een inspirerend voorbeeld (en waarom)? Einstein. Hij was meester in het stellen van vragen, vol verwondering en onderzoek. Niets is vanzelfsprekend. Durf je je te blijven verwonderen, de wereld in te kijken met de grote ogen van een kind? De wereld ziet er dan zoveel ruimer uit en blijft dan een wonderbaarlijke plek. Bovendien blijf je je door vragen steeds bewegen, ontwikkelen, Leven.

Wat is je mooiste eigenschap? Ik zie vaak kansen, en de mooie dingen in iets of iemand.

Wat is je favoriete motto? Ik heb er meerdere. In mijn vakgebied: Hoe concreter, hoe beter. Maar mijn favoriet: Het niet-weten is ruimer dan het weten!

Advertenties