Als verdieping op de Trainingsmodule Wettelijke kaders gaan we in deze module in op het bouwen van een netwerk en op de omgang met het spanningsveld in de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Bovendien kijken we naar de procedures in de onderwijsomgeving en naar verantwoording, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging. Ten slotte besteden we uitgebreid aandacht aan het inbouwen van de zorgplicht in de eigen werkwijze.
De Verdiepingsmodule Wettelijke kaders duurt 2,5 tot 3 uur en is bedoeld voor ervaren zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en/of medewerkers van het samenwerkingsverband. Er wordt uitgegaan van voldoende voorkennis die eventueel is opgedaan in de Trainingsmodule Wettelijke kaders.

Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.

Wil je de Verdiepingsmodule Wettelijke kaders en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760

Advertenties