Zorg- en ondersteuningscoördinatoren krijgen in deze module verdiepende vaardigheden rondom gespreksvoering met ouders, leerlingen en collega’s aangereikt. Door te oefenen met een aantal technieken, leert de zorgcoördinator de eigen gesprekstechniek aan te passen aan het soort gesprek en het beoogde doel.

  • De module is gericht op het oefenen van motiverende, coachende en slecht-nieuwsgesprekken en op meerzijdige partijdigheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.
  • De deelnemer heeft geen specifieke voorkennis nodig.
  • Duur: 3,5 uur


Wil je deze en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760

Advertenties