In de Trainingsmodule Signaleren van Kindermishandeling staan de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling centraal. Er is in het bijzonder aandacht voor het kind op school: wat merk je aan een kind? Welke signalen zendt een kind uit? Hoe zie je deze signalen, hoe interpreteer je ze en wat doe je er vervolgens mee? In deze module wisselen theorie en oefening elkaar af. Er is bovendien veel ruimte voor inbreng vanuit de eigen werkpraktijk.De Trainingsmodule Signaleren van Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.


Over onze trainingsmodules

Al onze trainingsmodules zijn ontwikkeld door de trainers van de BiOND Academie. Zij verdienden hun sporen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Reserveer één of meerdere trainingsmodules die van belang zijn voor het professioneel handelen van zorg- en ondersteuningscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, leidinggevenden met zorgtaken, orthopedagogen en maatschappelijk werkers in je school. Reserveer ze voor je samenwerkingsverband of laat ze op maat maken voor de wensen van jouw team op school.


Wil je de Trainingsmodule Signaleren van Kindermishandeling en/of meerdere modules aanvragen?

Neem dan contact met ons op
Mail: academie@biond.nu
Telefoon: 030 – 760 9 760

Advertenties