Welke rol heb je als zorg- of ondersteuningscoördinator in de school? Wat is jouw visie op passend/inclusiever onderwijs en ondersteuning? Met welke kaders en wetgeving moet je rekening houden? Hoe geef je vorm aan beleid en hoe implementeer je dat op de werkvloer? Met welke interne en externe partijen werk je samen?In de Basiscursus Zorg – en Ondersteuningscoördinator worden deze en nog vele andere vragen beantwoord. Een belangrijke basis in je nieuwe rol, of als je net bent begonnen. Je leert van twee ervaren trainers uit het veld en kunt je ervaringen delen met collega’s. Je houdt de rest van het schooljaar toegang tot de Online Academie, waar achtergrondinformatie en vragen worden gedeeld. 


Aanmelden

Groep A:
​​​​​​​07-11-2022, 05-12-2022 en 30-01-2023 (VOL)

Groep B:
03-04-2023, 08-05-2023 en 22-05-2023 (VOL)Basis_zorg.png

Rian:
"Het heeft mij meer verdieping opgeleverd. Ik kan direct aan de slag met structuur in de begeleiding van de leerlingbegeleiding. Zeer goede trainers en geen vraag was hen te veel. Ik wil zeker graag ook de vervolg cursus gaan volgen".

Lees meer reviewsVoor wie?

Voor iedereen die gaat starten of net is begonnen als zorg- en ondersteuningscoördinator in het VO of MBO en een stevige basis zoekt die direct bruikbaar is in hun werk.

Resultaat

  • Je hebt een eigen visie op ondersteuning
  • Je hebt kennis van passend onderwijs en andere wettelijke kaders
  • Je kent jouw taken en rollen binnen de ondersteuningsstructuur van je school
  • Je weet wat cyclisch werken inhoudt en wat de nut en noodzaak ervan is
  • Je kunt omgaan met weerstand in gesprekken met docenten, directie, ouders of leerlingen
  • Je gaat met vertrouwen (verder) werken in jouw rol als zorg- en ondersteuningscoördinator!


Programma

Dag 1: Theoretische kaders & Visie
Je doet kennis op over passend onderwijs, transities en transformaties. Je leert meer over indiceren, arrangeren, OPP, TLV en zorgplicht en je krijgt inzicht in het spanningsveld tussen SWV, school en gemeente. Je werkt aan een je visie op ondersteuning, je hebt inzicht in hoe andere scholen aankijken tegen ondersteuning en je ontdekt de grenzen aan de ondersteuning.

Dag 2: Organisatie van de ondersteuning
Je krijgt een beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo of mbo en je krijgt inzicht in taken, rollen en verantwoordelijkheden van de zorg- ondersteuningscoördinator.

Je leert wat cyclisch werken inhoudt en wat de nut en noodzaak ervan is. We zoomen in op handelingsgericht werken als voorbeeld van cyclisch handelen binnen de ondersteuning. In uitwisseling met de andere deelnemers kijken we welke formats in de praktijk gebruikt worden en kunnen helpen bij het cyclisch werken.

Dag 3: Jouw rol en positie
Je krijgt inzicht in je positie als zorgcoördinator binnen je school, in je taken en verantwoordelijkheden binnen je school en binnen je samenwerkingsverband (SWV). We onderzoeken de interne en externe samenwerking en welke invloed je daarop hebt. Aan de hand van casuïstiek zoomen we in op persoonlijke vraagstukken. We gaan aan de slag met dilemma’s.


Investering

De Basiscursus zorg- en ondersteuningscoördinator heeft 3 bijeenkomsten in Utrecht, onder begeleiding van twee trainers. Daarnaast kun je gevraagd worden kleine voorbereidende opdrachten te doen.
De prijs voor de driedaagse training is €950,- voor leden van BiOND en €1050,- voor niet-leden. BiOND is CRBKO geregistreerd en kan deze trainingen vrij van BTW aanbieden.

De prijs is inclusief materiaal, lunch, toegang tot de online leeromgeving en certificaat.


AANMELDEN


Al onze trainingen zijn ook te boeken als maatwerk training: vraag hier meer informatie aan.
Een lidmaatschap van BiOND kost €150 per jaar. Lees er hier meer over.

Basiscursus_zorg-_en_ondersteuningscoordinator.png

Advertenties