Training
24 jan. 2022
08:30 - 16:30
Utrecht

Start jij als zorg- of ondersteuningscoördinator in het vo en mbo? Laat jezelf in drie dagen klaarstomen voor de beroepspraktijk door ervaren trainers van de BiOND. Zij verdienden hun sporen allen in de praktijk en delen hun kennis nu met het werkveld. Deze training kan ook Op Maat worden gegeven bij SWV’s of scholen. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via academie@biond.nu of bel 030-760 9 760

Inhoud

Hoe ontwikkel je visie en beleid op ondersteuning? Hoe maak jij jouw rol zo zichtbaar, dat niemand op school meer om je heen kan? Hoe maak jij je plannen duidelijk aan je collega’s binnen het ondersteuningsteam en je collega’s daarbuiten? Welke protocollen gelden er en waar liggen de grenzen van ondersteuning?

Als je deze vragen niet of in mindere mate kunt beantwoorden, dan is deze Basiscursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator jouw vertrekpunt. Ga aan de slag met de elementaire, maar o zo belangrijke basisprincipes van jouw beroep. Als je wél antwoord kunt geven, kijk dan eens bij de trainingsmodules die we aan zorgteams en samenwerkingsverbanden aanbieden.

Resultaten

Na het succesvol afronden van de Basiscursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator ben je thuis in de beginselen van de volgende zes thema’s:

Visie
Je ontwikkelt een eigen visie op ondersteuning, je hebt inzicht in hoe andere scholen aankijken tegen ondersteuning en je ontdekt de grenzen aan de ondersteuning.

Wettelijke kaders
Je hebt voldoende kennis van passend onderwijs, transities en transformaties. Je leert meer over indiceren, arrangeren, OPP, TLV en zorgplicht en je krijgt inzicht in het spanningsveld tussen SWV, school en gemeente.

Ondersteuningsstructuur
Je hebt een goed beeld van mogelijke ondersteuningsstructuren binnen het vo of mbo en je krijgt inzicht in taken, rollen en verantwoordelijkheden van de zorg- ondersteuningscoördinator.

Positie & Positionering
Je krijgt inzicht in hoe je positie als zorgcoördinator binnen je school is, in je taken en verantwoordelijkheden binnen je school en binnen je samenwerkingsverband (SWV). Bovendien ontwikkel je een eigen visie op je positie in de school.

Cyclisch en vanuit ondersteuningsbehoeften werken
Je leert wat cyclisch werken inhoudt en wat de nut en noodzaak ervan is. We bespreken cyclische processen binnen de organisatie die voor de zorgcoördinator van belang zijn. We zoomen in op handelingsgericht werken als voorbeeld van cyclisch handelen binnen de ondersteuning. Daarbij richten we ons op het formuleren en handelen vanuit ondersteuningsbehoeften. In uitwisseling met de andere deelnemers kijken we welke formats in de praktijk gebruikt worden en kunnen helpen bij het cyclisch werken.

Omgaan met weerstand
Als zorgcoördinator zul je in de werkpraktijk nogal eens tegen weerstanden oplopen: van je teamleider of directie, van de docenten, van ouders en van leerlingen. Hoe ga je daarmee om? Je hebt voldoende kennis en vertrouwen om de juiste aanpak te kiezen.

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis vereist.

Suggesties voor vervolg

Vervolgcursus zorg- en ondersteuningscoördinator
Coaching- en begeleidingsvaardigheden
Het modulair trainingsaanbod voor de zorgcoördinator
Intervisie
Coaching on the job

Trainers

Martenjan Poortinga en Cherifa Hendriks,

Duur

3 dagen. De trainingsdagen zijn van 10.00 – 16.00 uur.  


Datum en Locatie

Deze cursus vindt plaats op maandag 24 januari, 14 februari en 14 maart 2022

Locatie: Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal)

Kosten

€ 810 voor leden 
€ 930 voor niet-leden

 

Een lidmaatschap kost €150 per jaar. Lees er hier meer over.

Advertenties