Training
20 jan. 2022
09:30 - 16:30

In deze basiscursus voor startende decanen en loopbaanbegeleiders staat de praktijk centraal. Je wordt wegwijs gemaakt in het decanenwerk. Samen met nieuwe collega’s die veelal dezelfde vragen hebben. Zo bouw je dus meteen aan een netwerk dat voor decanen zo belangrijk is. De cursus is zowel geschikt voorafgaande, dus als voorbereiding op, als parallel aan de start van het werk als de decaan of loopbaanbegeleider in het voortgezet onderwijs. 

Inhoud

Als startende decaan komt er enorm veel op je af. En er ontstaan vragen: Wat zijn mijn taken, hoe word ik wijs uit al die opleidingsmogelijkheden en wat moet ik daarvan eigenlijk weten? Hoe ziet het LOB-programma op mijn school eruit? Wat is daarin mijn rol en wat doen anderen? Hoe besteed ik de uren die ik voor het decanaat beschikbaar heb? Wat zijn goede informatiebronnen om te gebruiken? En zo zijn er nog heel wat andere vragen te bedenken. Vragen die (ogenschijnlijk) direct om een antwoord vragen…

Onderwerpen tijdens de eerste twee cursusdagen:

  • De taken van de decaan en de taakverdeling binnen de school
  • In welke lijn functioneer je en wat betekent dat voor jouw taken?
  • Het werken met informatie en informatiebronnen waaronder webpagina’s en internetbronnen. Wat gebruik je en waarvoor gebruik je ze?
  • Kiezen is een proces. Hoe begeleid je leerlingen bij hun keuzeproces? Hoe organiseer je dat op school? Wat doe je zelf en wat doen anderen?
  • De wereld van het hbo en wo
  • Het werken met een methode en het gebruik van testen. Wat beoog je daarmee? Welke resultaten boek je ermee en welke begeleiding is erbij nodig?

De derde cursusdag wordt gebruikt om op basis van de ervaringen in de decanaatspraktijk verdere informatie op te doen. Deze dag wordt ingevuld aan de hand van de vragen van de deelnemers.

Resultaten

  • Je weet wat de taken van decaan zijn binnen een school
  • Je welke beschikbare bronnen er bestaan en waarvoor je deze inzet.
  • Je kent het proces van kiezen door leerlingen wat jouw rol daarin in is.
  • Je bent op de hoogte van het werken met beroepskeuzetesten.

 

Voor wie

Startende decanen en loopbaanbegeleiders binnen havo en vwo

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Tip: volg de gratis online training Kennismaking met LOB (vo).

Suggesties voor vervolg

 

Trainer

Lobke Allersma

Duur

3 dagen. De trainingsdagen zijn van 10.00 – 16.00 uur.

Datum en locatie

Donderdag  20 januari, 17 februari en 31 maart 2022

Locatie: Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal)

Kosten

€ 660 voor leden 
€ 760 voor niet leden

 

Een lidmaatschap kost €150 per jaar. Lees er hier meer over.

Advertenties